PHIEU DANH GIA HIEU TRUONG THEO CHUAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hương
Ngày gửi: 08h:13' 09-05-2012
Dung lượng: 149.0 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHỤ LỤC I
Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá
(Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT
Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Phòng Giáo dục và Đào tạo:......................................................................................................
Trường Tiểu học:............................................................................................................................
Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................... Năm học:.................................
 
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1.Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị2. Đạo đức nghề nghiệp3. Lối sống, tác phong4. Giao tiếp và ứng xử5. Học tập, bồi dưỡng


Tiêu chuẩn 2.Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Trình độ chuyên môn7. Nghiệp vụ sư phạm


Tiêu chuẩn 3.Năng lực quản lý trường tiểu học
8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường11. Quản lý học sinh12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường


Tiêu chuẩn 4.Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội
17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phươngTổng điểmXếp loại


          Chú ý :
  1. Cách cho điểm:
  - Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
  - Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
  2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.
          Các minh chứng:
          1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
          2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
          3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
          4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 
            Đánh giá chung:
          1. Những điểm mạnh:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
          2. Những điểm yếu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
          3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 
 
. . . . . . . . . . .  ngày . . . . . tháng . . . .năm ... . . .
(Chữ ký của hiệu trưởng)
 


 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
PHỤ LỤC II
Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng
(Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT
Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Phòng Giáo dục và Đào tạo:......................................................................................................
Trường Tiểu học:............................................................................................................................
Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................... Năm học:.................................
 
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1.Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị2. Đạo đức nghề nghiệp3. Lối sống, tác phong4. Giao tiếp và ứng xử5. Học tập, bồi dưỡng


Tiêu chuẩn 2.Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Trình độ chuyên môn7. Nghiệp vụ sư phạm


Tiêu chuẩn 3.Năng lực quản lý trường tiểu học
8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường10. Quản lý tổ chức
 
Gửi ý kiến

VIDEO CLIP

Video CLB Tiếng anh

Video CLB Tiếng anh