BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hương
Ngày gửi: 15h:14' 06-12-2011
Dung lượng: 119.5 KB
Số lượt tải: 1029
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ SƠN LONG
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Số - BC/CB-TH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
Sơn Long , ngày 10 tháng12 năm 2011.


BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2011
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012Phần I :

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂM 2011:

Căn cứ công văn số 21-HD/BTCTW ngày 10/10/2008 của Ban tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn qui trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên gắn với đánh giá cán bộ công chức cuối năm và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban tổ chức Trung ương.
Căn cứ công văn số 155-CV/HU ngày 03/11/2011 và Hướng dẫn 01-HD/BTC ngày 04/11/2011 của Ban thương vụ Huyện uỷ Hương Sơn;
Căn cứ Kế hoạch Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2011.
Chi bộ trường TH Sơn Long xây dựng báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong năm 2012 với các nội dung như sau :

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tình hình chung:
Chi bộ trường TH Sơn Long hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Sơn Long ; Thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.
Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục Tiểu học trên địa bàn toàn xã Sơn Long .
Tổng số Đảng viên năm 2011 là 16 Đảng viên.
Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 14 đ/c.
Đảng viên dự bị là : 02 đ/c.
Đảng viên nữ là : 14đ/c.
Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :
Đảng viên có trình độ Đại học : 13 đ/c.
Đảng viên có trình độ Cao đẳng: 02 đ/c
Đảng viên có trình độ Trung học : 01 đ/c.
2. Thuận lợi.
- Được sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Sơn Long;
- Chi bộ trường Tiểu học có nhiều Đảng viên trẻ, sung sức, có lòng yêu nghề, mến trẻ và có ý thức phấn đấu vươn lên.
- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể Chi bộ.
- Phần lớn Đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ Đại học.
- Nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt công tác giáo dục trên địa bàn xã.
Khó khăn
- Về cơ sở vật chất: Phòng học còn thiếu, một phần hệ thống sân chơi đã xuống cấp, một số phòng học, phòng chức năng chưa được kiên cố hóa.
- Do đặc thù chuyên môn dạy 2 buổi/ ngày nên việc các văn bản, Nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn.
- Một số Đảng viên có khoảng cách đi về quá xa, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc
II/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2011:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :
Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên, CB GV CNV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là : Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Quán triệt các chỉ thị, văn bản qui định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt các văn bản của ngành bổ sung về thực hiện cuộc vận động “Hai không”;
Triển khai tới toàn thể các Đảng viên, các cán bộ GV CNV về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nghiên cứu chuyên đề về “Nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân” về “Xây dựng đảng ta trong sạch, là đạo đức là văn minh”; Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”
* Kết quả thực hiện :
Trong năm qua, Chi bộ đã
 
Gửi ý kiến

VIDEO CLIP

Video CLB Tiếng anh

Video CLB Tiếng anh