De thi va dap an violympyc lop 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hương
Ngày gửi: 14h:47' 24-11-2011
Dung lượng: 267.5 KB
Số lượt tải: 840
Số lượt thích: 0 người
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4.
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 4 - NĂM HỌC 2010-2011 và 2008 – 2010 - (VÒNG 1 – VÒNG 5 )
VÒNG 1 (04/9/2010)
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần ( từ bé đến lớn )
- Đáp án : 5637 ; 5718 ; 5725 ; 5735 ; 5737 ; 6792 ; 7787 ; 7791 ; 8792 ; 8794 ; 19794 ; 29789 ; 39787 ; 39789 ; 39793 ; 49789 ; 57371 ; 58147 ; 59487 ; 59714 .
- Đáp án : 5637 ; 5713 ; 5718 ; 5725 ; 5728 ; 5735 ; 5737 ; 5745 ; 5748 ; 5752 ; 5754 ; 5756 ; 5786 ; 6792 ; 7787 ; 7791 ; 8792 ; 8794 ; 19794 ; 29789 ; 39787 ; 39789 ; 39793 ; 49789 ; 56371 ; 56731 ; 57371 ; 57731 ; 58147 ; 58417 ; 58714 ; 59147 ; 59417 ; 59487 ; 59714 . (2008-2010)
* Đáp án : 715 < 728 < 732 < 745 < 794 < 889 < 5637 < 5752 < 5786 < 5793 < 5794 < 7793 < 8792 < 9794 < 19789 < 29792 < 39787 < 49789 < 49792 < 58714. (2010-2011)
BÀI 2 : Điền số thích hợp :
2.1 - Với n = 2 thì biểu thức : 3789 : 3 - n x 356 = …?. (ĐS : 551 )
2.2 - Với y = 8 thì biểu thức : 1 000 – 248 : y = …?. (ĐS :969 )
2.3 - Với m = 5 thì biểu thức : 456 x m = …?. (ĐS : 2280 )
2.4 - Với n = 63 thì biểu thức : 25 + 36 x 25 + 25x n = …?. (ĐS : 2 500 )
2.5 - Với m = 66 thì biểu thức : 65 x 34 + 65 x m = …?. (ĐS : 6 500 )
2.6 - Với n = 95 thì biểu thức : 65 x 5 + 65 x n = …?. (ĐS : 6 500 )
2.7 - Với n = 8 thì biểu thức : 65 x n + 34 x n + n = …?. (ĐS : 800 )
2.8 - Với n = 9 thì biểu thức : 68 x n + 32 x n = …?. (ĐS : 900 )
2.9 - Với y = 5 thì biểu thức : 256 + y : 5 = …?. (ĐS : 257 )
2.10 - Để biểu thức : 574 x n x 4 = 287 x n x 2 (ĐS : 8 )
2.11 - Với y = 2 thì biểu thức : 65 x y x 5 = …?. (ĐS : 650 )
2.12 - Để biểu thức : 65 x y x 5 = 650 thì y = …? (ĐS : y = 2 )
2.13 - Với n = 6 thì biểu thức : 665 x n + 3421 x 2 = …?. (ĐS : 10 832 )
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4. GV : PHẠM XUÂN TOẠN
2.14 - Với x = 25 thì biểu thức : 357 – ( 99 + x ) = …?. (ĐS : 233 )
2.15 - Tính : 25 378 + 14 623 x 2 = …. (ĐS : 54 624 )
2.16 - Viết số gồm 6 triệu 5 trăm và 4 chục . Số đó là : ….. (ĐS : 6 000 540 )
2.17 - Viết số gồm 6 trăm nghìn 5 vạn và 6 chục . Số đó là : ….. (ĐS : 650 060 )
2.18 - Một hình chữ nhật có chiều rộng 15 cm , chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Tính chu vi hình chữ nhật đó ? (ĐS : 120 cm )
2.19 - Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm , chiều rộng kém chiều dài 8 cm . Tính chu vi hình chữ nhật đó ? (ĐS : 80 cm )
2.20 - Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm và có chu vi là 64 cm . Tính diện tích hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ? (ĐS : 64 )
2.21 - Một hình chữ nhật có chu vi là 46m , chiều dài bằng 15 m . Tính chiều rộng hình chữ nhật đó ? (ĐS : 8 m )
2.22 - Một hình chữ nhật có chu vi là 76 cm , chiều dài bằng 30 cm . Tính diện tích hình chữ nhật đó ? (ĐS : 240 )
2.23 - Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng 14 cm và giảm chiều dài 10 cm thì được một hình vuông có chu vi là 92 cm. Tính diên tích hình chữ nhật đó ? (ĐS : 33 x 9 = 297 )
2.24 - Một hình chữ nhật, nếu tăng chiều rộng 12 cm và giảm chiều dài 6 cm thì được một hình vuông có chu vi là 76 cm. Tính diên tích hình chữ nhật đó ? (ĐS : 175
 
Gửi ý kiến

VIDEO CLIP

Video CLB Tiếng anh

Video CLB Tiếng anh