Rung chuông vàng (dành cho HS tiểu học)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:53' 27-11-2010
Dung lượng: 607.5 KB
Số lượt tải: 5475
Số lượt thích: 0 người
Phng Gio dơc v o to hng sn
Trường Tiểu học Đại Kim
HỘI THI
RUNG
CHUÔNG VÀNG
1
THỂ LỆ CHƠI
* Có 35 câu hỏi trong cuộc thi.
* Mỗi người trong đội chơi chuẩn bị 1 cây bút và 1 bảng.

* Sau khi nêu câu hỏi, người chơi có 30 giây để suy nghĩ và trả lời vào bảng.
* Người nào trả lời sai tự giác đứng dạy và đi về phía sau sàn chơi.
* Nếu trả lời chưa đến 15 câu mà tất cả đều bị loại thì sẽ có hình thức cứu trợ của 8 Thầy, cô giáo chủ nhiệm.
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 1: Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau: "Không.đố mày làm nên"
Đáp án: Thầy
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 2: Sắp xếp các từ sau thành câu tục ngữ:
A. Học nói ; B. Học mở
C. Học ăn ; D. Học gói
Đáp án: C A D B
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 3 : Từ nào sau đây biểu hiện tính kế hoạch:
A. Sáng C. Thời gian biểu
B. Trưa D. Thời khoá biểu
Đáp án: C
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 4: Từ nào sau đây chỉ tên một loài hoa:
Thuỷ thủ ; B. Thuỷ tiên
C. Thuỷ lợi ; D. Thuỷ mặc
Đáp án : B
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 5: Đức tính nào sau mà người học sinh cần có:
Hấp tấp ; B. Chăm chỉ
C. Bần thần ; C. Chậm chạp
Đáp án: B
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 6: Ý nào sau đây chỉ ý nghĩa câu tục ngữ: "Có công mài săt có ngày nên kim"
A. Kiên trì ; B. Thành quả
C. Khẩn trương ; D. Gian truân
Đáp án: A
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 7:Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước là ngày nào trong các phương án sau?
A. 01/05/1974 ; B. 30/04/1975
C. 22/12/1970 ; D. 20/10/1979
Đáp án: B
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 8: Số nguyên tố nào nhỏ nhất
Đáp án: 2
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 9: Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ quang hợp
Đáp án: Lá
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
2s
4s
6s
8s
16s
18s
14s
12s
10s
20s
Bắt đầu
Đáp án: B
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
Câu 10: Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi chia làm mấy giai đoạn
A. 3 ; B. 4
C. 5; D. 6
Câu 11: Ngày quốc khánh của nước ta là ngày nào ?
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Đáp án: 02/09
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 12: Viết công thức tính diện tích hình thang có đáy lớn là a(m), đáy nhỏ là b(m), chiều cao là h(m)
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án

Đáp án
RUNG CHUÔNG VÀNG
HỘI THI
Các thầy cô sẽ bó hoa cho thời gian nhanh nhất.Nếu hoàn thành dưới 10 giây được tính điểm tương ứng với 10 em được trở lại sân chơi, từ trên 10 giây đến 15 giây tính 8 điểm tương ứng với 8 em được trở lại sân chơi, từ trên 15 giây đến 20 giây tính 6 điểm tương ứng với 6em trở lại sân,trên 20 giây không tính điểm( nghĩa là các thầy cô không cứu được em nào?)
CỨU TRỢ
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 13: Em hãy cho biết tên khai sinh của Bác Hồ
Đáp án : Nguyễn Sinh Cung
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
16s
18s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 14 : Ông là một bác sĩ nông học. Người đã tạo ra nhiều giống lúa mới. Ông là ai?
Đáp án : Lương Đình Của
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 15 :Em hãy nêu tên gọi đầu tiên của nước ta
Đáp án: Văn Lang
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
24s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 16: Hôm nay ch? nh?t là ngày 21/3, vậy ch? nhật tuần sau là ngày bao nhiêu?
Đáp án :28/3
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 17: Học! Học nữa, học mãi. Tác giả của câu nói n?i ti?ng này là ai?
Đáp án: Lê Nin
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
25s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 18: Nhân vật Thạch Sanh trong chuyên cổ tích: "Thạch Sanh" đã đánh đàn mấy lần, đó là những lần nào?
Đáp án: 2 lần
Lần 1 : Khi bị giam trong ngục
Lần 2: Khi binh lính 18 nước kéo sang
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 19: Em hãy cho biết đoạn nhạc sau nằm trong bài hát nào?
Đáp án: Nối vòng tay lớn
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 20: Only Vietnamese people have it. Students buy a lot of flowers on this day. It`s a special day for teachers
Đáp án: Vietnamese Teacher`s day
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 21: Câu thơ "Một đèo, một đèo, lại một đèo. Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo" nói về địa danh nào?
A. Đèo Ngang ; B. Đèo Ba Dội
C. Đèo Hải Vân ; D. Đèo Cả
Đáp án: B
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
18s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 22: Hình ảnh sau đây cho biết địa danh nào của nước ta?
A. Hà Nội
B. Huế.
C. Sài Gòn.
D. Thanh Hoá.
Đáp án: A
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 23: Trong các đám ruộng hình tứ giác có cùng chu vi. Đám ruộng hình tứ giác đặc biệt nào có diện thích lớn nhất?

Đáp án: Đám ruộng đó là hình vuông.
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 24: Một bức tường cao 12m. Một con ốc sên ban ngày leo được 4m, đêm đến tụt xuống 2m. Hỏi mấy ngày con ốc sên leo hết tường?
Đáp án: 5 ngày
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
9s
24s
27s
18s
15s
12s
30s
Bắt đầu
Câu 25: Hình ảnh sau đây cho biết địa danh nào?
Đáp án: Vịnh Hạ Long
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 26 : Hiện nay Thị xã Bỉm Sơn có bao nhiêu xã phường?
A. 5 B. 6
C. 7 ; D. 8
Đáp án: C
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 27: Câu nói "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom mình làm tì thiếp cho người" Của nhân vật lịch sử nào?
Đáp án: Bà Triệu
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 28: Thanh Hoá giáp những tỉnh nào
của nước ta?
A. Nghệ An, Ninh Bình, Hoà Bình
B. Nghệ An, Ninh Bình, Hoà Bình, Sơn La
C. Nghệ An, Ninh Bình
D. Nghệ An, Ninh Bình, Hoà Bình, Sơn La. Vinh
Đáp án: B
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 29: Nhà Bác học TaLét đã sử dụng kiến thức nào để đo chiều cao của kim tự tháp?
Đáp án: Tam giác đồng dạng
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 30: Tôi là một chất khí. Trong tự nhiên tôi tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất. Nếu tôi kết hợp với ôxi thì sẽ tạo thành một hợp chất cần thiết cho cuộc sống của bạn. Tên tôi là gì?
Đáp án: Khí Hiđro
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 31: Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình là hình thang cân. Đúng hay sai?
Đáp án: Sai
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 32: Khí gì thường có mặt
Trong các bóng đèn tròn
Dùng lâu vẫn chẳng sợ
Dây tóc bị hao mòn
Đáp án: Khí Nitơ
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 33: Khí gì hấp thụ được
Tia tử ngoại mặt trời
Là lá chắn hữu hiệu
Cho sự sống sinh sôi
Đáp án: Ozôn
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 34: Rút gọn phân số

HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
=
=
=
=
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu
Câu 35: Câu hỏi phụ
Có 11kg gạo và một cân loại hai đĩa, một quả cân 1kg. Làm thế nào để sau hai lần cân ta lấy ra được 2kg gạo?

HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
3s
6s
9s
12s
24s
27s
21s
18s
15s
30s
Bắt đầu

HỘI THI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Đáp án
Lần 1: Đặt một bên đĩa cân 6kg, bên kia 5kg và quả cân 1kg, điều chỉnh cho cân thăng bằng.

Lần 2: Lấy bên đĩa cân 5kg gạo và quả cân 1kg tiếp tục đăt lên hai đĩa cân: Một đĩa 3kg , một đĩa 2kg và quả cân 1kg điều chỉnh cho cân thăng bằng. Ta được kết quả như ý muốn.
RUNG CHUÔNG VÀNG
HỘI THI
BẠN ĐÃ THẮNG CUỘC !
XIN CHÚC MỪNG
XIN CHÚC MỪNG
RUNG CHUÔNG VÀNG
HỘI THI
BẠN ĐÃ THẮNG CUỘC !
Avatar

Đại học Vinh thông báo tuyển sinh Cao học và tiến sỹ đợt 2 năm 2011

Ngày 10 tháng 5 năm 2011, Khoa Sau Đại học thông báo tuyển sinh Cao học và tiến sỹ đợt 2 (dự kiến vào đầu tháng 8 năm 2011) với 27 chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Vinh, 18 chuyên ngành đào tạo tại đại học Sài Gòn và 25 chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Đồng Tháp ..... (Để biết thông tin cụ thể hãy click vào đây để tải văn bản gốc)

 
Gửi ý kiến

VIDEO CLIP

Video CLB Tiếng anh

Video CLB Tiếng anh