GIÁO ÁN TOÁN 4 (CẢ NĂM)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Phan Duy Nghĩa (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:11' 29-10-2010
Dung lượng: 283.5 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Toán (66) CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ.
I Mục tiêu:
Giúp HS
- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính một hiệu chia cho một
số( thông qua bài tập).
-Tập vận dụng tính chất nêu trên trong thực hành tính
II Đồ dùng dạy học:
IIICác hoạt dạy học:
T g HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
A. Kiểm tra bài cũ:
.Hỏi HS cách tính diện tích hình vuông.
Cho HS nhận xét, GV ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
Giới thiệu bài:
SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA HAI BIỂU THỨC
GV ghi lên bảng :
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Yêu cầu HS tính giá trị hai biểu thức đó.

So sánh giá trị của hai biểu thức đó?
GV nêu: Vậy ta có thể viết:
(35 + 21) : 7=35 : 7 +21 : 7
QUY TẮC MỘT TỔNG CHIA CHO MỘT SỐ
GV chỉ vào biểu thức 35+21 :7.
Biểu thức (35 +21):7 thuộc dạng nào?
GV chỉ tiếp vào 35 : 7 + 21 : 7.
35 và 21 là số gì trong biểu thức( 35+21:7)?
GV nêu câu hỏi để HS trả lời được:
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng
dều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số
chia, rồicộng các kết quả tìm được với nhau.
GV chuyển ý.
Luyện tập
Bài1 : HS làm vở.
HS đọc đề bài1.
GV yêu cầu dựa vào bài giảng làm bài1a vào vở.
Cho HS nhận xét sửa bài.
GV hướng dẫn mẫu bài 1b.
HS làm bài 1b vào vở.
GV hướng dẫn HS sửa bài, chấm điểm.
Bài2:HS làm bảng con.
GV viết lên bảng (35-21):7.
Biểu thức (35-21):7 thuộc dạng nào?
GV hướng dẫn theo mẫu rồi gợi ý để HS phát biểu cách chia
một hiệu cho một số dựa vào quy tắc chia một tổng cho một số.
GV cho HS làm bài vào bảng con.
GV hướng dẫn HS nhận xét sau mỗi biểu thức.
Bai3:HS làm vở.
Gọi HS đọc đề.
HS làm bài vào vở.
GV hướng dẫn HS nhận xét bài làm của bạn( nếu HS giải ở 2
cách thì GV cho HS tìm cách giải thuận tiện )
3Củng cố
Nêu quy tắc chia một tổng cho một số; chia một hiệu cho
một số
Chuẩn bị bài: Chia cho số có một chữ số

H ĐỘNG CỦA TRÒ

- Hs trả lời

HS tính:
(35 + 21) : 7= 56 : 7 = 8
35 : 7 + 21 : 7=5+3 =8
…. bằng nhau
…..dạng chia một tổng
cho một số
.. là số hạng của tổng


HS nối tiếp lặp lại
1 HS đọc đề
HS làm bài vào vở


HS làm bài vào vở
HS sửa bài


..chia một hiệu cho một
số

HS làm bảng con


1 HS đọc đề
HS làm bài vào vở


Toán (67) CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.
I Mục tiêu:
Giúp HS:
-Rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số.
-Áp dụng phép chia để giải các bài toán có liên quan.
IIĐồ dùng dạy học:
III Các hoạt động đạy học:
T g
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
H ĐỘNG CỦA TRÒA.Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs nêu qui tắc chia một tổng cho một số
GV nhận xét cho điểm.
B.Dạy bài mới
Giới thiệu bài
PHÉP CHIA HẾT
GV ghi lên bảng phép chia 128472:6 ,gọi HS đọc
phép chia.
GV yêu cầu HS đặt tính.
-Chúng ta thực hiện phép chia theo thứ tự nào ?
GV yêu cầu HS thực hiện phép chia .HS vừa thực
hiện phép chia vừa nêu các bước thực hiện.Cả lớp
làm vào vở nháp.
-Phép chia 128472:6 là phép chia hết hay có dư ?
PHÉP CHIA CÓ DƯ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


VIDEO CLIP

Video CLB Tiếng anh

Video CLB Tiếng anh