NỘI DUNG CHÍNH

ẢNH NGẪU NHIÊN

IMG_2245.jpg Flag_of_Australia_convertedsvg.png 2000pxFlag_of_Thailandsvg_2.png 2000pxFlag_of_Indonesiasvg_2_4.png 2000pxFlag_of_Laossvg_2.png Fun_ActionVerbs_Song_for_Kids_What_Can_You_Do.flv DSC010921.jpg DSC01117.jpg DSC01119.jpg DSC01121.jpg DSC01085.jpg DSC01082.jpg DSC01092.jpg DSC01075.jpg DSC01073.jpg DSC01055.jpg DSC010521.jpg DSC01031.jpg DSC01030.jpg DSC01023.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Thị Hà Giang)
 • (Nguyễn Thị Thúy Phương)

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • PHIEU DANH GIA HIEU TRUONG THEO CHUAN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thu Hương
  Ngày gửi: 08h:13' 09-05-2012
  Dung lượng: 149.0 KB
  Số lượt tải: 198
  Số lượt thích: 0 người
   
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  PHỤ LỤC I
  Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá
  (Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT
  Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
  Phòng Giáo dục và Đào tạo:......................................................................................................
  Trường Tiểu học:............................................................................................................................
  Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................... Năm học:.................................
   
  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  
  Tiêu chuẩn 1.Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị

  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp

  
  
  3. Lối sống, tác phong

  
  
  4. Giao tiếp và ứng xử

  
  
  5. Học tập, bồi dưỡng

  
  Tiêu chuẩn 2.Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
  6. Trình độ chuyên môn

  
  
  7. Nghiệp vụ sư phạm

  
  Tiêu chuẩn 3.Năng lực quản lý trường tiểu học
  8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

  
  
  9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

  
  
  10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

  
  
  11. Quản lý học sinh

  
  
  12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

  
  
  13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

  
  
  14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

  
  
  15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

  
  
  16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

  
  Tiêu chuẩn 4.Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội
  17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

  
  
  18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

  

  Tổng điểm

  

  Xếp loại

  
            Chú ý :
    1. Cách cho điểm:
    - Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
    - Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
    2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.
            Các minh chứng:
            1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
            2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
            3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
            4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
   
              Đánh giá chung:
            1. Những điểm mạnh:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
            2. Những điểm yếu:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
            3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................................
   
   
  . . . . . . . . . . .  ngày . . . . . tháng . . . .năm ... . . .
  (Chữ ký của hiệu trưởng)
   
  

   
   
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   
  PHỤ LỤC II
  Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng
  (Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT
  Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
  Phòng Giáo dục và Đào tạo:......................................................................................................
  Trường Tiểu học:............................................................................................................................
  Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................... Năm học:.................................
   
  Tiêu chuẩn
  Tiêu chí
  Điểm tiêu chí
  
  Tiêu chuẩn 1.Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
  1. Phẩm chất chính trị

  
  
  2. Đạo đức nghề nghiệp

  
  
  3. Lối sống, tác phong

  
  
  4. Giao tiếp và ứng xử

  
  
  5. Học tập, bồi dưỡng

  
  Tiêu chuẩn 2.Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
  6. Trình độ chuyên môn

  
  
  7. Nghiệp vụ sư phạm

  
  Tiêu chuẩn 3.Năng lực quản lý trường tiểu học
  8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

  
  
  9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

  
  
  10. Quản lý tổ chức
   
  Gửi ý kiến

  VIDEO CLIP

  Video CLB Tiếng anh

  Video CLB Tiếng anh